Vycházka do přírody spojená s akcí v městském parku v Bruntále

01.04.2019 10:02

 

Vážení rodiče, 

dne 17. dubna se uskuteční vycházka do přírody v Bruntále v městském parku u koupaliště. V parku budou pro děti připravené různá stanoviště na téma - Příroda kolem nás aneb dotkni se přírody a objevuj přírodu hravě. Vstup je zdarma a doprava se bude hradit ze SRRP. Pojedeme autobusem v 08:49 hodin a vrátíme se na oběd v 11:13 hodin. Návratky dostanete v dostatečném předstihu, děti s sebou potřebují hlavně pití a něco malého na zub (tyčinku, jablíčko...) – nic velkého, vrátíme se na oběd.

Děkuji, p. uč. Mičková Kristina :)