Canisterapie

28.09.2017 20:25

Vážení rodiče,

v úterý 3. října pojedeme s dětmi do MŠ Staré Město, kde se zúčastníme programu Canisterapie. Co to vůbec znamená?

Pojem Canisterapie je složen ze slov „Canis – pes a terapie – léčení“. Existuje však mnoho způsobů jeho překladu: „Canisterapii je léčba lidské duše psí láskou“, „Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka“ aj.

Pojedeme autobusem v 8:49 hod a návrat plánujeme autobusem v 11:10 hod. Svačinku budeme mít ve školce. Prosím, přiveďte své děti nejpozději v 7:45 hod. S sebou nemusí mít děti nic (pitný režim máme zajištěný). Náklady budou hrazeny ze SRRP.